Landsbygd
I äldre hus på landsbygden ligger det nära till hands att värna om byggtraditionen när det gäller val av nya snickerier. Oavsett hur ditt hur ser ut är det ofta ett säkert kort att välja en dörr i samma färg som redan finns på någon byggnadsdetalj.